Zážitek  Teambuilding  City game  Poukazy

24 hodin bez domova

Filosofie: “Bezdomovectví skutečně pochopí pouze ten, kdo ho na vlastní kůži zažije.”

Na základě série brainstormingových setkání s průvodci vznikl koncept unikátního bezdomoveckého zážitku, jehož cílem je vytváření agentů změny, kteří na základě intenzivní osobní zkušenosti vědí, co bezdomovectví obnáší, jsou zbaveni veškerých mýtů a předsudků a ve svém dalším životě podle toho aktivně jednají.

Zážitek začíná v osm hodin ráno před budovou Hlavního nádraží a končí druhý den přibližně ve stejný čas na stejném místě. Celodenní bezdomovecký program je kromě aktuálního počasí závislý především na konkrétních přáních a zájmech jednotlivých účastníků, kteří si během 24 hodin na ulici musí určitým způsobem zajistit peníze, jídlo i místo na spaní.

V aktuální nabídce jsou dvě základní varianty:

SKUPINOVÁ (průvodce Pragulic + skupina 2-3 zájemců, kteří se předem mohou i nemusí znát)

INDIVIDUÁLNÍ (průvodce Pragulic + samostatný zájemce)

Rezervovat

Bezdomovecký teambuilding

Filosofie: “Transfer know-how z oblasti bezdomovectví do každodenní firemní praxe.”

Bezdomovecký teambuilding, zaměřený primárně na manažery a zaměstnance z korporátní sféry, má podobu strukturovaného bezdomoveckého pětiboje, při kterém se jeho účastníci mohou od člověka, od něhož by to pravděpodobně nikdy nečekali, naučit řadu praktických dovedností použitelných v oblasti, ve které každý den pracují.

Cílem je ukázat, že firemní vzdělávání může být aktivní i zábavné, a zároveň představit společenskou odpovědnost firem (CSR) jako strategický koncept, přirozeně prostupující všemi funkčními oblastmi v rámci firmy.

Připraveny jsou originální a smysluplné týmové úkoly z oblasti marketingu, logistiky, prodeje, financí a lidských zdrojů. V rámci aktivity zaměřené na prodej mají například účastníci za úkol prodat přímo na ulici předměty nalezené v kontejneru, a to co nejrychleji za co nejvíce peněz. V případě financí se poté jedná o kreativní týmový fundraising formou pouličního umění. V logistické části jsou za získané peníze nakoupeny potraviny a další předměty užitečné pro bezdomovce, které jsou následně týmem zavezeny do konkrétní bezdomovecké kolonie.

Program teambuildingu je velmi flexibilní, je možné ho připravit každé skupině zájemců přímo na míru. Vhodný počet účastníků je 10-15 osob.

Rezervovat

Prague Homeless Challenge

Filosofie: “Bezdomovci dokáží přežít v extrémních podmínkách, neboť se naučili žít se Zemí v harmonii.”

City game “Prague Homeless Challenge” je interaktivní půldenní až celodenní program pro skupiny mladých lidí, zaměřený primárně na studenty středních škol a druhých stupňů škol základních, jehož strategickým cílem je podpora vzdělání v oblastech sociálního uvědomění, udržitelnosti a ekologie.

Koncept je postavený na třech základních, vzájemně provázaných pilířích, kterými jsou:

  • praktické vzdělání týkající se přežití na ulici (např. stavba přechodného obydlí, prohlídka azylového domu, záchrana předmětů z kontejnerů)
  • dobročinné aktivity (např. oživení veřejného prostoru, známkování kvality třídění odpadu, návštěva bezdomovecké komunity)
  • zábava (např. štafetový běžecký závod s plnou igelitkou, pouliční umění, community art)

Celý program přirozeně staví na bohatých zkušenostech bezdomoveckých průvodců se životem na ulici a jejich užitečných znalostech, například v oblasti třídění odpadu. K dispozici je velké množství různých úkolů a aktivit, konkrétní program je vytvářen každé skupině přímo na míru. Vhodný počet účastníků je 15-20 osob.

Rezervovat

Dárkové poukazy

Originální dárkové poukazy nejen na Vánoce vytvořené ve spolupráci s kreslířem Jindřichem Janíčkem.

Praktické instrukce:

Dárkové poukazy objednávejte v obchodě.

Zaplatíte nám bankovním převodem, dárkový poukaz obdržený emailem vytisknete a napíšete na něj osobní vzkaz pro obdarovaného.

Konkrétní datum si poté sám obdarovaný vybere na webu pragulic.cz a při rezervaci zadá svůj unikátní kód.

Platnost poukazu na prohlídku i zážitek je 6 měsíců od dne jeho vystavení.

Poukazy na prohlídku můžete kupovat v hodnotě: 250 Kč / 500 Kč / 1 000 Kč.

Cena poukazu na zážitek 24 hodin bez domova: 2 400 Kč nebo 3 600 Kč viz ceník